Formularz dostarczony przez eLizak.edu.pl

Klub Dziecięcy "Majaland", ul. al.Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Bydgoszcz



Sprawdź czy dziecko zostało przyjęte do placówki



LUB
 

Złóż nowy wniosek o przyjęcie dziecka do placówki

 

*Dane dziecka

 
/

*Dane matki / Opiekun prawny nr 1

Dane ojca / Opiekun prawny nr 2

Informacje dodatkowe dla obsługującego wniosek

Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest placówka: Klub Dziecięcy "Majaland" siedzibą w Polsce, pod adresem al.Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 33 Bydgoszcz. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1a oraz art. 8 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem wysłania wniosku za pomocą serwisu. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niepodanie danych wskazanych w formularzy powoduje brak możliwości złożenia wniosku. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z serwisu. Posiada Pan/ Pani prawo do: a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; c. prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; d. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.


Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klub Dziecięcy "Majaland" w celach związanych z rekrutacją dziecka do placówki.


Nie jestem "Robotem",
1+ 7

*Wynik operacji: