Rozliczenia płatności w przedszkolu i żłobku - jak robić je szybciej?

Rozliczenia płatności w przedszkolu i żłobku - jak robić je szybciej?

Właściwe zarządzanie placówką i prowadzenie rozliczeń to jedne z kluczowych zadań dyrektora. Wymagają dokładności, skupienia i regularności. Ręczne obliczenia i weryfikacja wyników jest czasochłonna i niesie za sobą ryzyko popełnienia błędu. Na szczęście nowoczesne systemy dla przedszkoli i żłobków są wyposażone w automatyczne funkcje, które ułatwiają comiesięczne rozliczenia z rodzicami.

Opłaty w przedszkolu i żłobku - rodzaje

CzesneCzesne to podstawowa opłata, której co miesiąc dokonują rodzice za opiekę nad dzieckiem w przedszkolu lub żłobku. Wnoszona jest z góry lub na zakończenie okresu rozliczeniowego. Wysokość czesnego jest określona przez dyrektora placówki na podstawie przeprowadzonego bilansu zysków i strat, ilości dzieci oraz wysokości pensji dla poszczególnych pracowników.

Opłata za wyżywienieZazwyczaj jest doliczana do miesięcznego rozliczenia. Wylicza się ją na podstawie dni, w których dziecko było obecne w przedszkolu lub żłóbku i zgłoszonych nieobecności. Większość placówek określa konkretny termin, do którego rodzic powinien poinformować o możliwej nieobecności dziecka. Jest to konieczne z tego względu, iż bardzo często przedszkola korzystają z cateringu firm zewnętrznych. Wiąże się to z zamawianiem konkretnej liczby posiłków przez dyrektora. Systemy do rozliczeń takie jak eLizak umożliwiają rodzicom zgłoszenie ewentualnej nieobecności z odpowiednim wyprzedzeniem, a tym samym obniżenie kwoty do zapłaty na koniec okresu rozliczeniowego.

NadgodzinyDziecko zostaje w przedszkolu dłużej, niż przewiduje umowa z rodzicem? Rozwiązaniem jest wprowadzenie stawek uzupełniających za nadgodziny. Dyrektor placówki może określić je w umowie z rodzicami, by na koniec miesiąca podliczyć dodatkowe godziny opieki nad dzieckiem. W przypadku listy obecności prowadzonej w systemie dla przedszkoli, rozliczenie obecności dziecka i konkretnych godzin jest generowane automatycznie. Dzięki temu rodzic otrzymuje precyzyjną informację o płatności za dany okres rozliczeniowy.

Opłaty dodatkoweWyjście do kina, wycieczka klasowa, wyjazd do teatru ? organizacja dla dzieci zajęć dodatkowych w przedszkolu wiąże się z nadprogramowymi kosztami dla rodziców. Ich dokumentację można prowadzić na dwa sposoby. Ręcznie, spisując każdorazowo na liście nazwiska i kwoty. Wówczas należność zbierana jest osobiście lub poprzez wpłatę na konto. Drugim, o wiele korzystniejszym rozwiązaniem jest doliczenie w systemie do miesięcznego rozliczenia kwoty za dodatkowe aktywności.

Automatyczne rozliczenia płatności - czy warto?Finanse związane z prowadzeniem przedszkola i żłobka to bardzo poważna sprawa. Rozliczenia czesnego, nadgodzin i opłat dodatkowych powinny być precyzyjne i rzetelne. Wykonywanie ich ręcznie jest mozolne i czasochłonne. Dlatego warto ten proces zautomatyzować. System dla przedszkoli i żłobków eLizak daje możliwość sprawnego zarządzania finansami. Dzięki platformie dyrektor może w prosty i szybki sposób generować rozliczenia na podstawie wszystkich zgłoszonych informacji i aktywnych umów. Z kolei rodzice mają stały wgląd w należności.
Aby dowiedzieć się więcej na temat działania systemu dla przedszkoli, przejdź do zakładki FUNKCJE.

aktualizacja: 2020-05-26