Koronawirus - jak zapewnić bezpieczeństwo w przedszkolach i żłobkach?

Koronawirus - jak zapewnić bezpieczeństwo w przedszkolach i żłobkach?

Pandemia koronawirusa sprawiła, że rodzice nadal wahają się, czy powrót dzieci do przedszkoli i żłobków jest dobrym pomysłem. Priorytetem jest oczywiście bezpieczeństwo i zdrowie maluchów. Jakie dodatkowe kroki może podjąć placówka, by zapewnić podopiecznym najlepsze warunki? Czy tradycyjne formy komunikacji się sprawdzają?

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli i żłobków

Główny Inspektor Sanitarny wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli i żłóbków w zakresie:

- organizacji zajęć opiekuńczych,
- czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni (w tym także gastronomicznych),
- dbania o higienę,
- postępowania w razie podejrzenia zakażenia.

Dzięki temu dyrektorzy placówek i wychowawcy mogą zorganizować zajęcia w taki sposób, by zagwarantować dzieciom najlepsze warunki. Czy to wszystko, co da się zrobić?

Koronawirus - wyzwanie dla dyrekcji przedszkola

Kryzysowe sytuacje są sprawdzianem dla osób, które zarządzają placówką. To także moment, w którym można zweryfikować przydatność i efektywność wprowadzonych rozwiązań np. w sposobie komunikacji z pracownikami i osobami z zewnątrz.

To przecież naturalne, że rodzice chcą być w stałym kontakcie z dyrekcją przedszkola oraz wychowawcami. Ze względów bezpieczeństwa osobiste spotkania powinny jednak być ograniczone. Jak można sobie z tym poradzić?

System dla przedszkoli i aplikacja mobilna dla rodziców

Z pomocą przychodzą nowoczesne technologie. System dla przedszkoli i żłobków oraz aplikacja mobilna dają możliwość swobodnej komunikacji na linii dyrekcja ? rodzice w każdej chwili. Co więcej, umożliwiają sprawny przepływ informacji i materiałów dydaktycznych w przypadku, gdy np. dziecko z różnych względów musi zostać w domu.

Dyrektor, który zdecydował się na wprowadzenie systemu dla przedszkoli może m.in.:

- ograniczyć wizyty rodziców w placówce do minimum (przyprowadzenie i odbiór dziecka z placówki),
- komunikować się zdalnie z rodzicami w dowolnej chwili, np. przy pomocy aplikacji dla przedszkoli,
- umawiać indywidualne spotkania na konkretną godzinę,
- wysyłać zbiorczo wiadomości i komunikaty dotyczące placówki oraz dzieci,
- sprawnie rozliczać nieobecności podopiecznych,
- monitorować liczbę dzieci w każdej grupie każdego dnia tygodnia.

Zdrowie dzieci, rodziców i pracowników placówki powinno być priorytetem w działaniu dyrekcji. Nowoczesne technologie i narzędzia umożliwiają ograniczenie kontaktów bezpośrednich i sprawne załatwienie bieżących spraw. Warto więc przetestować bezpłatnie system dla przedszkoli w swojej placówce i poznać możliwości, które daje.

aktualizacja: 2020-06-26