Dotacje na otwarcie przedszkola - gdzie szukać, warunki, jak napisać wniosek o dotację na otwarcie przedszkola

Dotacje na otwarcie przedszkola - gdzie szukać, warunki, jak napisać wniosek o dotację na otwarcie przedszkola

Otwarcie przedszkola lub żłobka to aktualnie bardzo popularny pomysł na biznes. I nie ma się czemu dziwić. Zapotrzebowanie na nowoczesne placówki opiekuńczo-edukacyjne dla dzieci stale rośnie. Wystartowanie z własną działalnością gospodarczą w tej branży wiąże się jednak ze sporymi nakładami finansowymi. Opcją do rozważenia na start są dotacje na założenie przedszkola.

Dotacja na przedszkole - możliwości

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wymaga zastrzyku gotówki. Dobra wiadomość jest taka, że aktualnie dostępnych jest wiele programów wspierających nowe biznesy. O dotacje na przedszkole można się starać z kilku źródeł zarówno państwowych, jak i europejskich.

Dotacje na założenie przedszkola - Unia Europejska

Unia Europejska inwestuje duże środki pieniężne w działalność edukacyjną i opiekuńczą w krajach członkowskich. Udostępnia specjalne fundusze, które umożliwiają przedsiębiorczym osobom zrealizować swój pomysł na biznes. Jeśli mowa o dotacjach na założenie przedszkola lub żłóbka, warto znać poniższe dwa flagowe projekty:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program ten dedykowany jest obiektom, które chcą pozyskać środki na rozbudowę, modernizację i wyposażenie przedszkola, a także budowę bezpiecznego i nowoczesnego placu zabaw. 

- Europejski Fundusz Społeczny

Fundusz ten przeznaczony jest dla przedszkoli i żłobków, które szukają dofinansowania m.in. na szkolenia i kursy dla nauczycieli, dodatkowe zajęcia dla dzieci, koszty bieżącej działalności.

Dotacje na założenie przedszkola - programy krajowe

Podmioty, które chcą założyć przedszkole, mogą się starać o wsparcie finansowe z budżetu państwa.
Dostępnych jest kilka programów krajowych, których zadaniem jest udzielenie środków pieniężnych na realizację zadań związanych z założeniem lub unowocześnieniem placówki opiekuńczo-edukacyjnej. Wśród nich można wymienić m.in. "Wsparcie na starcie" i "Maluch". Warto też zasięgnąć informacji w urzędzie pracy i lokalnych samorządach, gdyż one także mają przeznaczone fundusze na wsparcie biznesów działających na ich terenie.

Dotacja na przedszkole - etapy

Założenie przedszkola z pomocą dotacji wiąże się z przejściem kilku etapów formalnych.

1. Znalezienie odpowiedniej formy dofinansowania działalności.
2. Weryfikacja kryteriów naboru.
3. Przygotowanie wniosku o dotację na założenie przedszkola.
4. Realizacja zadań rozpisanych we wniosku według harmonogramu.
5. Formalne rozliczenie projektu.

Prawidłowe przygotowanie wniosku, opracowanie biznesplanu oraz stworzenie kosztorysu wymaga dokładności i znajomości obowiązujących zasad. Formalnościami można zająć się osobiście lub zasięgnąć porady u specjalisty. Aktualnie na rynku jest wiele firm, które zajmują się wsparciem w pozyskiwaniu dotacji na założenie przedszkola i profesjonalnego jej rozliczenia.

Przydatne linki:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

https://wsparciewstarcie.bgk.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina

aktualizacja: 2024-02-20