Współpraca z rodzicami w przedszkolu: jak ją zorganizować?

Współpraca z rodzicami w przedszkolu: jak ją zorganizować?

Przedszkole i dom to dwa środowiska, w których maluchy spędzają całe swoje dzieciństwo. Dlatego ważne jest, by czuły, że dorośli, którzy w nich funkcjonują, mają podobne cele i wartości, dogadują się, a także chętnie ze sobą współpracują. Rolą dyrektora jest zadbać o dobry kontakt z rodzicami i kreować sytuacje sprzyjające wspólnemu działaniu. Korzyści, które płyną z tego procesu, są bezcenne: dla dzieci, dla rodziców, dla przedszkola.

Jak budować pozytywne relacje z rodzicami?

Zbudowanie i utrzymanie dobrych kontaktów z rodzicami to dla dyrektora (i wychowawców) nie lada wyzwanie. Można jednak sprawić, że proces ten choć długi, będzie przebiegał sprawnie, przyjemnie i efektywnie. Aby osiągnąć sukces w komunikacji z rodzicami, ważnych jest 5 czynników:

- otwartość na pomysły, sugestie, dyskusje,
- wzajemne zaufanie,
- dostępność,
- komunikatywność,
- regularna stymulacja działań (umożliwiają ją m.in. systemy do zarządzania przedszkolem i żłobkiem oraz aplikacje dla rodziców).

Formy współpracy rodzica z przedszkolem

Rolą dyrektora jest, by wyjść z inicjatywą wspólnych działań.
Okazji ku temu w ciągu całego roku szkolnego jest mnóstwo. Oto kilka form współpracy z rodzicami, które można wykorzystać w placówce:

- warsztaty ze specjalistami / spotkania otwarte dla rodziców,
- klub rodzica,
- ankiety w aplikacji mobilnej dla rodziców dotyczące planowanych zmian w przedszkolu,
- angażowanie rodziców w przygotowanie i prowadzenie zajęć (np. ciekawe zawody),
- regularne zebrania ogólne i grupowe,
- wydarzenia tematyczne dla dzieci i rodziców (pikniki, warsztaty),
- dni otwarte,
- konsultacje indywidualne,
- forum dyskusyjne w aplikacji dla rodziców,
- organizacja wspólnych wyjazdów / wyjść np. do kina,
- rada rodziców.

Korzyści ze współpracy przedszkola z rodzicami

Ścisła współpraca dyrekcji i wychowawców z rodzicami daje możliwość skutecznego wsparcia dziecka i jego rozwoju. Wypracowanie identycznych metod pedagogicznych, które będą stosowane zarówno w domu, jak i w przedszkolu korzystnie wpływa na proces wychowawczy i osiąganie przez dzieci lepszych wyników. Ale nie tylko. Dzięki uczestniczeniu w życiu placówki i angażowaniu się w zajęcia, sami rodzice nabywają cenną wiedzę pedagogiczną. Dzięki temu mają świadomość potrzeb i możliwości swojego dziecka.

Co więcej, samo przedszkole/żłobek staje się bezkonkurencyjne. Tworzy się wokół niego zgrana społeczność, której członkowie chętnie wychodzą z oddolnymi inicjatywami i mogą na siebie liczyć. Dzięki temu placówka umacnia swoją pozycję na lokalnym rynku, zyskuje prawdziwych ambasadorów, systematycznie się rozwija i co najważniejsze: stwarza najlepsze warunki do rozwoju dzieci, a także umożliwia zacieśnienie relacji maluchów z rodzicami.

aktualizacja: 2020-08-20