System dla przedszkoli: mobilna karta dziecka

System dla przedszkoli: mobilna karta dziecka

Stały wgląd w dane dotyczące podopiecznych zdecydowanie ułatwiają pracę przedszkola. Rodzicom z kolei daje możliwość przekazania i bieżącej aktualizacji kluczowych informacji na temat malucha. Wszystkie wskazówki i wytyczne zawarte w karcie dziecka są niezbędne, by świadczyć opiekę na najwyższym poziomie. Tradycyjne papierowe kartoteki powoli odchodzą w niepamięć. Ich miejsce zajmują mobilne karty dziecka. Z czego wynika ich popularność?

Karta dziecka w przedszkolu ? do czego służy?

Krótko pisząc, karta dziecka w przedszkolu czy też w żłobku jest kompletną bazą wiedzy na jego temat. Informacje w niej zawarte pozwalają wychowawcom poznać malucha i przygotować się do współpracy z nim. Umożliwiają indywidualne podejście do każdego dziecka. A co najważniejsze: wsparcie go w prawidłowym rozwoju. Dlatego tak ważne jest, by rodzice dokładnie wypełniali dokumentację i w razie konieczności aktualizowali ją.

Karta dziecka w aplikacji mobilnej

Bieżące zmiany w formularzach i przekazywanie ich kadrze w tradycyjny sposób jest dość uciążliwe. Informacji jest dużo, a część z nich trzeba poprawiać z różną częstotliwością. Dlatego z pomocą przychodzą nowe technologie, które znacznie ułatwiają proces komunikacji na linii rodzic ? wychowawca/dyrekcja. Osoby zarządzające placówkami coraz częściej decydują się na elektroniczne karty dziecka. Eliminują one konieczność papierowej dokumentacji, oszczędzają pieniądze, czas i cenne miejsce w archiwum.

W systemie dla przedszkoli i żłobków do danych stały wgląd ma jedynie dyrekcja przedszkola, wychowawcy i rodzic. A więc bezpieczeństwo poufnych danych jest zagwarantowane. Zmiany w indywidualnej mobilnej karcie dziecka mogą wprowadzać jedynie osoby upoważnione.

Karta dziecka w przedszkolu ? co zawiera?

Plusem mobilnych kart dziecka w przedszkolu jest to, że można je wielokrotnie aktualizować i rozbudowywać.

Mobilna karta dziecka w przedszkolu może zawierać:

- dane podstawowe dziecka (imię i nazwisko, pesel, data urodzenia, adres),
- zdjęcia dziecka,
- dane rodziców / opiekunów prawnych (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, mail, adres),
- listę osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola,
- informacje dotyczące stopnia samodzielności malucha (np. czy dziecko samo potrafi się ubierać, czy je samodzielnie, czy potrzebuje pomocy przy korzystaniu z toalety),
- informacje dotyczące żywienia (nietolerancje pokarmowe, specjalna dieta, co dziecko najbardziej lubi jeść, a czego nie),
- informacje o stanie zdrowia dziecka (np. czy często choruje, jakie choroby przeszło, czy jest pod opieką lekarza specjalisty),
- informacje o zainteresowaniach dziecka i ulubionych zabawach,
- zestaw cech opisujących dziecko oraz stopień komunikatywności z rówieśnikami i dorosłymi,
- umowy, ankiety i dodatkowe formularze wypełniane przez rodziców,
- faktury rozliczeniowe za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie,
- grafik zajęć dodatkowych dziecka.

Przeczytaj także: Komunikator w aplikacji dla rodziców vs mail ? co jest lepsze?

aktualizacja: 2020-10-05