Komunikacja w przedszkolu w dobie koronawirusa

Komunikacja w przedszkolu w dobie koronawirusa

Współpraca przedszkola z rodzicami w czasie pandemii Przeniesienie obowiązku nauczania dzieci w domowym zaciszu przez rodziców jest dla nich sporym wyzwaniem. Ogromną rolę w ich odnalezieniu się w nowej rzeczywistości odgrywają wychowawcy i dyrekcja przedszkola. A kluczem do sukcesu w całym procesie jest sprawna komunikacja i otwartość na współpracę. Chodzi przecież o dobro dzieci. Jak planować działania, by ułatwić rodzicom realizację zadań? Z czym muszą poradzić sobie osoby zarządzające placówką?

Sprawna komunikacja to podstawa

Rodzice postawieni w całkiem nowej sytuacji mogą czuć się zagubieni. Z pewnością mają mnóstwo pytań, na które trzeba udzielić odpowiedzi i wątpliwości, które należy rozwiać. Dlatego tak ważne jest, by czuli wsparcie ze strony wychowawców i dyrekcji przedszkola. A także to, by umożliwić im bezproblemową, systematyczną komunikację. To właśnie ona jest podstawą sukcesu w tej nowej rzeczywistości.

Kanałów porozumiewania się na linii rodzic ? przedszkole może być co najmniej kilka: mail, telefon, wideokonferencja, czat. Każdy z nich ma wady i zalety, jeśli pod uwagę weźmiemy to, że w grę wchodzi komunikacja zbiorowa (dedykowana wszystkim rodzicom) oraz kontakt indywidualny. Placówki, które korzystają z systemu dla przedszkola i aplikacji dla rodziców, mają nieco ułatwione zadanie. Przy ich pomocy są w stanie m.in.:

- rozsyłać zbiorcze wiadomości,
- udostępniać materiały dydaktyczne,
- publikować ważne ogłoszenia na wirtualnej tablicy,
- kontrolować, kto odczytał korespondencję,
- umawiać się na indywidualne konsultacje,
- prowadzić konwersacje w grupach,
- umożliwić zasięgnięcie rady u wychowawców, a także innych rodziców.

Wyzwania dla dyrektora przedszkola

Nie da się ukryć, że zdalne nauczanie dla wielu placówek jest sporym wyzwaniem. Część z nich nie ma narzędzi, które zagwarantowałyby sprawną wymianę informacji i realizację określonych zadań. Głównymi problemami, z którymi będą się mierzyć ich właściciele i dyrektorzy są komunikacja z rodzicami i udostępnianie materiałów do nauki dla dzieci. Wysyłanie wiadomości na prywatne skrzynki mailowe może się w tej sytuacji okazać niewystarczające.

Nowa rola wychowawcy

W związku z nauką zdalną do powinności wychowawców doszło automatycznie jeszcze jedno zadanie. Oprócz tego, że odpowiadają za przygotowanie materiałów dla podopiecznych, sprawdzenie prac i ocenę efektów, ich dodatkowym obowiązkiem jest także wprowadzenie rodziców do realizacji domowych zajęć. Muszą oni bowiem wiedzieć m.in.:

- jaki jest cel konkretnego zadania,
- czego dziecko może się nauczyć,
- w jaki sposób powinno wykonać ćwiczenie,
- na co zwrócić szczególną uwagę.

Te wskazówki są kluczowe z dwóch powodów. Po pierwsze rodzice, którzy do tej pory być może nie mieli doświadczenia w nauczaniu, mają jasno określoną ścieżkę działania. To zdecydowanie ułatwia pracę z dzieckiem i eliminuje niepotrzebny stres. Po drugie, nauka zdalna dzięki takiej wiedzy jest efektywniejsza. Narzędziem, które może być pomocne w tym przypadku, jest wirtualna karta pracy lub mini poradnik udostępniony do pobrania np. w aplikacji mobilnej, lub na indywidualnym koncie w systemie dla przedszkoli.

Wsparcie przede wszystkim

Stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami związanymi z edukacją dziecka w domu. Wychowawcy na nowo organizują pracę i tęsknią za swoimi podopiecznymi. Z kolei na barkach rodziców spoczywa odpowiedzialność za realizację przekazanego materiału. Obecna sytuacja jest trudna dla każdej strony. Wsparcie, rozmowa i wzajemne zrozumienie są teraz szczególnie ważne. W tej nowej rzeczywistości nadal przecież chodzi o prawidłowy rozwój, edukację i dobro dzieci. I o tym przede wszystkim należy pamiętać.

Przeczytaj także: Aplikacja dla rodziców - funkcje i zalety

aktualizacja: 2020-11-09