Kiedy placówka może odmówić wydania dziecka z przedszkola?

Kiedy placówka może odmówić wydania dziecka z przedszkola?

Odbiór dziecka z przedszkola - procedury i upoważnienia . Wydawać by się mogło, że kwestia przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka jest oczywista. Jak się okazje tylko pozornie, ponieważ zdarzają się różne kryzysowe sytuacje. Mimo to zarówno rodzice czy opiekunowie prawni, jak i dyrekcja oraz wychowawcy są zobowiązani dołożyć wszelkich starań, by zagwarantować maluchom maksimum bezpieczeństwa. Kto może odbierać dziecko z placówki? W jakich sytuacjach wychowawca ma prawo odmówić wydania podopiecznego? Czy da się uniknąć sytuacji kryzysowych?

Procedury przyprowadzania i odprowadzania dzieci z przedszkola

Każda placówka edukacyjno-opiekuńcza posiada własne procedury związane z przyprowadzaniem i odprowadzaniem dziecka. Za ich opracowanie odpowiedzialna jest najczęściej dyrekcja. Pozwalają one maksymalnie zatroszczyć się o dobro i bezpieczeństwo podopiecznych. Dlatego wraz z zapisaniem dziecka do przedszkola lub żłobka rodzice zobowiązują się formalnie do przyprowadzenia go i odbioru na ustalonych zasadach.

Pisemne upoważnienia do odbioru dziecka wymagają zgody obojga opiekunów prawnych i złożenia podpisów na deklaracjach. Dokumenty te są ważne przez cały rok szkolny i przechowywane w indywidualnych aktach podopiecznego. Jeśli osoby odpowiedzialne za odbiór dziecka się zmieniają, możliwa jest oczywiście ich aktualizacja. Pod warunkiem jednak, że rodzice (opiekunowie prawni) złożą ponownie podpisy na właściwych formularzach.

WAŻNE! To rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do placówki i z placówki do domu.

Kiedy placówka może odmówić wydania dziecka z przedszkola?


W momencie, kiedy po dziecko do placówki przychodzą rodzice, sprawa jest jasna. Problemy pojawiają się, gdy np. żaden z opiekunów prawnych nie może osobiście pojawić się w przedszkolu i prosi o odbiór malucha inną osobę, np. dziadków lub kogoś z rodziny. Jeśli taka osoba nie została wpisana do deklaracji wcześniej lub rodzic nie powiadomił wychowawców o zmianie, mają oni prawo odmówić wydania podopiecznego.

Oto okoliczności, w których dyrekcja/wychowawcy mogą odmówić wydania dziecka z przedszkola:

- przybyła osoba nie posiada stosownego upoważnienia od rodziców,
- nie ma możliwości weryfikacji tożsamości osoby, gdyż nie posiada przy sobie stosownego dokumentu, np. dowodu osobistego,
- dziecko nie chce opuścić placówki z przybyłą osobą ? konieczny jest wówczas kontakt z rodzicami i ustalenie dalszego postępowania,
- osoba jest nietrzeźwa lub istnieją przesłanki, iż jest pod wpływem substancji odurzających,
- osoba jest niepełnoletnia,
- pojawiają się jakiekolwiek podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko nie jest w stanie zapewnić mu bezpieczeństwa.

Jak usprawnić proces upoważniania osób trzecich do odbioru dziecka?

Cały proces związany z wydaniem stosownych upoważnień i ich potwierdzaniem jest czasochłonny. Można go jednak usprawnić, korzystając z nowoczesnych technologii. W systemie dla przedszkoli i żłobków eLizak stworzyliśmy specjalną funkcję, dzięki której przy pomocy dosłownie kilku kliknięć rodzic ma możliwość upoważnić do odbioru dziecka nową osobę. Informacja ta automatycznie jest przekazywana do dyrekcji i wychowawców. Nie ma więc konieczności wypełniania żadnych formularzy ani dodatkowej telefonicznej weryfikacji. A wszystko dzięki temu, że dostęp do aplikacji mają tylko i wyłącznie rodzice. Jest to więc rozwiązanie szybkie, a przede wszystkim bezpieczne.

Przeczytaj także: Wizerunek dziecka w mediach społecznościowych

aktualizacja: 2020-11-26