Jakie są cechy dobrego wychowawcy?

Jakie są cechy dobrego wychowawcy?

9 cech dobrego wychowawcy przedszkolnego. Osobowość wychowawcy ma ogromne znaczenie w działalności przedszkoli. To właśnie na barkach pedagogów spoczywa odpowiedzialność za wielopłaszczyznowy rozwój dzieci, ale nie tylko. Są oni wzorem do naśladowania dla swoich podopiecznych, aktywnie współpracują z rodzicami, dyrekcją i innymi pracownikami. Jakie cechy charakteryzują dobrego pedagoga? Na co osoba zarządzająca placówką powinna zwrócić uwagę w procesie rekrutacji? Co szczególnie doceniają rodzice?

Kluczowe role wychowawcy przedszkolnego

Osoba na stanowisku wychowawcy w przedszkolu pełni kilka ważnych ról. Po pierwsze odpowiada za opiekę i edukację podopiecznych. Rozwija ich kreatywność, zaszczepia ciekawość do świata, uczy współpracy, samodzielności i przekazuje fundamentalne wartości życiowe. Po drugie jest łącznikiem pomiędzy placówką i rodzicami (a często także dyrekcją). To głównie do wychowawcy kierowane są pytania o postępy w nauce, prośby o rady czy kwestie dotyczące życia przedszkola. Aby wypełniać swoje obowiązki profesjonalnie i skutecznie, nauczyciel powinien posiadać kilka kluczowych cech i umiejętności.

Cechy pożądane u wychowawcy

Wychowawca powinien być:

- zaangażowany - w codzienną pracę z dziećmi, rozwój placówki, w kontakty z rodzicami, we współpracę z innymi pracownikami. Taka postawa jest widoczna gołym okiem, zaciekawia i mobilizuje innych do działania.

- wspierający - szczególnie wobec swoich podopiecznych poprzez dodawanie otuchy w działaniu i rozwoju;

- refleksyjny - analizowanie, wyciąganie wniosków i wdrażanie nowych rozwiązań daje efekty nie tylko w pracy z dziećmi i rodzicami, ale także przynosi korzyści samej placówce;

- cierpliwy - praca z dziećmi wymaga opanowania, wyrozumiałości i spokoju. Rezultaty podejmowanych działań najczęściej nie są widoczne natychmiast i dobry wychowawca o tym pamięta.

- autentyczny - dzięki temu buduje się zaufanie;

- empatyczny - umiejętność zrozumienia i wczucia się w sytuację wpływa na tworzenie się pozytywnych i długotrwałych relacji;

- wesoły - poczucie humoru, spontaniczność i pogoda ducha rozwiązują wiele kryzysowych sytuacji, działają pozytywnie na proces twórczy;

- wrażliwy - na potrzeby dzieci, na ich odmienność w zakresie predyspozycji i zdolności. Wychowawca powinien akceptować i obdarzać sympatią każdego podopiecznego takim, jakim jest.

- świadomy mocy wypowiadanych słów i wykonywanych gestów - komunikacja werbalna i niewerbalna w świecie dzieci ma ogromne znaczenie. Dlatego stosowanie języka motywującego w codziennych wyzwaniach jest kluczowe.

Dodatkowo nauczyciel wychowania przedszkolnego powinien mieć umiejętność:

- łatwego nawiązywania kontaktów,
- aktywnego słuchania,
- budowania poczucia własnej wartości u podopiecznych,
- prowadzenia dialogu.

Dyrektorze: o tym pamiętaj!

Profesjonalna i zaangażowana kadra jest fundamentem nowoczesnego przedszkola. To właśnie wychowawcy w znacznej mierze odpowiadają za atmosferę, poziom edukacji i rozpoznawalność placówki. Inwestycja w ich rozwój osobisty oraz usprawnienie codziennych obowiązków (np. poprzez wdrożenie systemu dla przedszkoli i żłobków) jest więc działaniem, które niesie długoterminowe korzyści dla wszystkich: nauczycieli, dzieci, rodziców i samej placówki.

Przeczytaj także: Jak zarządzać kadrą w przedszkolu efektywniej?

aktualizacja: 2020-12-21