Kiedy zapisać dziecko do przedszkola?

Kiedy zapisać dziecko do przedszkola?

Nadchodzi moment, w którym rodzice zaczynają poważnie myśleć o posłaniu dziecka do przedszkola. Motywacje mogą być różne: wsparcie rozwoju malucha, zapewnienie mu kontaktu z rówieśnikami, podjęcie nowej pracy lub powrót do obowiązków zawodowych. Pytanie tylko, kiedy jest odpowiedni czas, by zapisać dziecko do przedszkola? W głowie często pojawia się myśl: czy nie jest za małe? Czy sobie poradzi? Jak je przygotować do zmiany środowiska?

Zapis dziecka do przedszkola a prawo oświatowe

Wiek dziecka, w którym rodzice mogą posłać je do przedszkola, jest określony w Polsce przez odpowiednie przepisy. Artykuł  31.  Prawa Oświatowego "Wychowanie przedszkolne" mówi, że:

"Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego".

Dodatkowo, jeśli po zakończonej rekrutacji w placówce są jeszcze wolne miejsca, wówczas rodzice mogą zgłosić chęć zapisu dziecka 2,5-letniego. Należy jednak pamiętać, że o przyjęciu do grupy w takim przypadku decyduje dyrekcja. Wspomniane zasady dotyczą głównie przedszkoli publicznych. Placówki prywatne często zezwalają na zapis dzieci młodszych niż 2,5 roku. Dlatego zawsze warto zwrócić się z pytaniem bezpośrednio do osoby zarządzającej placówką.

Kiedy dziecko jest gotowe, by pójść do przedszkola?

Każde dziecko rozwija się w innym tempie.
Nie da się więc jednoznacznie określić, w jakim wieku można zapisać je do przedszkola. Co więcej, to kryterium nie jest jedyne ani najważniejsze w procesie rekrutacji. Kandydat na przedszkolaka powinien posiada kilka cennych umiejętności, które umożliwią mu sprawne funkcjonowanie w nieznanym dotąd środowisku.

Dziecko gotowe do pójścia do przedszkola:


- potrafi samodzielnie korzystać z toalety,
- potrafi samodzielnie jeść, pić i używać sztućców,
- ubiera się i rozbiera samodzielnie (lub z niewielką pomocą dorosłych),
- szuka kontaktu z innymi dziećmi,
- potrafi bawić się w grupie,
- komunikuje swoje potrzeby w zrozumiały sposób,
- potrafi spokojnie usiąść i słuchać przez kilka minut,
- dobrze znosi rozłąkę z rodzicami,
- nie boi się zostać pod opieką innych osób,
- przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa,
- jest ciekawe świata i otwarte na różnego rodzaju zajęcia.

Jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola?

Poprzez naukę samodzielności. To podstawa, jeśli dziecko ma pójść do przedszkola. Im więcej czynności maluch będzie umiał wykonać bez pomocy dorosłych, im lepiej będzie komunikował swoje potrzeby i emocje, tym lepiej. Oczywiście, że wychowawcy pomagają w codziennych czynnościach i wspierają dzieci w realizacji różnych zadań. Trzeba jednak mieć świadomość, że nie ma możliwości, by opiekunowie zadbali o wszystkich podopiecznych naraz.

Rodzice mogą przygotować dziecko na nową sytuację, chociażby poprzez uczestnictwo w zajęciach adaptacyjnych, które organizuje wybrana placówka. Pokazanie maluchowi, jak wygląda przedszkolne życie, jak przebiega typowy dzień i umożliwienie mu powolnego wejścia w nową rolę, jest bezcenne. Dzięki temu dziecko ma możliwość przekona się, że w nowym miejscu, w towarzystwie innych przedszkolaków daje sobie radę i jest bezpieczne.

Przeczytaj także:
Pierwsze dni dziecka w przedszkolu. Jak przygotować rodziców?

aktualizacja: 2021-01-20