Jak zorganizować nauczanie zdalne w przedszkolu?

Jak zorganizować nauczanie zdalne w przedszkolu?

Aktualna sytuacja w kraju spowodowana pandemią koronawirusa wymogła wprowadzenie pracy i nauki zdalnej. Dyrektorzy przedszkoli postawieni w podbramkowej sytuacji muszą stawić czoła wyzwaniu i zaadaptować placówkę do nowych warunków funkcjonowania. W jaki sposób komunikować się z pracownikami i rodzicami? Jak zorganizować pracę zespołu, by była efektywna? Czy system dla przedszkoli zdaje egzamin w nauczaniu zdalnym?

Rola dyrekcji i wychowawców w organizacji nauki zdalnej

W związku z pandemią pedagogiczna rzeczywistość zmieniła się diametralnie. Jednak niezależnie od panujących warunków, także branża przedszkolna musi się w niej odnaleźć. Ogromna w tym rola osób zarządzających placówkami, do których należy podjęcie decyzji o kierunku działań i wdrożeniu konkretnych rozwiązań.

Jakie jest zadanie dyrekcji? Przede wszystkim polega na znalezieniu i udostępnieniu skutecznych narzędzi, które umożliwią zorganizowanie pracy i nauki zdalnej. Rolą wychowawców z kolei jest przygotowanie i poprowadzenie zajęć przy ich użyciu, a także wsparcie rodziców w tym wymagającym procesie. To właśnie na tych ostatnich spadła odpowiedzialność za to, by potrzeby edukacyjne ich dzieci zostały zaspokojone na odpowiednim poziomie.

Jak powinno wyglądać nauczanie zdalne w przedszkolu?

W wielu przypadkach placówki edukacyjne nie były przygotowane na przeniesienie pracy do przestrzeni wirtualnej. Dostępne nowoczesne rozwiązania technologiczne takie jak np. system dla przedszkoli eLizak, nie są jeszcze wprowadzane powszechnie. Choć obserwujemy, że z roku na rok to się zmienia, a obecna sytuacja jedynie przyspiesza cały proces. Dlaczego?

Platforma dla przedszkoli połączona z aplikacją dla rodziców to profesjonalne narzędzie, które nie tylko usprawnia zarządzanie placówką i organizację pracy, ale przede wszystkim służy celom edukacyjnym. Nauczanie zdalne w przedszkolu powinno przecież gwarantować bezpieczny sposób wymiany danych i swobodną komunikacji między dyrekcją, wychowawcami, specjalistami, rodzicami i dziećmi.

Nauczanie zdalne przez system dla przedszkoli - korzyści

System dla przedszkoli zintegrowany z aplikacją dla rodziców umożliwia m.in.:
- sprawną kontynuację nauki dziecka,
- stały kontakt z dyrekcją i wychowawcami,
- indywidualne konsultacje w dogodnym czasie ze specjalistami (psycholog, logopeda),
- przesyłanie materiałów dydaktycznych i kart pracy,
- czaty grupowe z innymi rodzicami,
- wgląd w aktualną tablicę ogłoszeń,
- weryfikację ocen dziecka w e-dzienniczku,
- dostęp do wirtualnego dysku,
- planowanie zajęć z wyprzedzeniem,
- zarządzanie zajęciami dodatkowymi,
- przesyłanie wiadomości prywatnych i grupowych między rodzicami i pracownikami,
- organizację wideokonferencji,
- dokumentację pracy nauczycieli,
- sprawne rozliczenia faktur,
- kontakt między nauczycielami.

System dla przedszkoli - czy to dobra inwestycja?

Przestrzeń do nauki zdalnej, którą udostępniają platformy dla przedszkoli, rozwija się bardzo dynamicznie. Stwarzają one warunki do realizacji podstawy programowej i utrzymania stałego kontaktu nie tylko z rodzicami, ale przede wszystkim z podopiecznymi. Warto przy tym zaznaczyć, że system dla przedszkoli nie jest rozwiązaniem tymczasowym, które odpowiada na wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa. To narzędzie, które dostosowuje się do potrzeb swoich użytkowników i umożliwia dostęp do nieprzerwanej edukacji dzieci, owocną współpracę na linii wychowawcy-rodzice, rozwój placówki i wzrost jej konkurencyjności, efektywne zarządzanie, a także oszczędność pieniędzy.

Przeczytaj także: Komunikacja w przedszkolu w dobie koronawirusa

aktualizacja: 2021-03-30