Zasady bezpieczeństwa podczas wyjść na spacer

Zasady bezpieczeństwa podczas wyjść na spacer

Bezpieczne wyjście poza przedszkole - o czym należy pamiętać?

Aktywności kulturalne, turystyczne i krajoznawcze są wpisane w filozofię działalności placówek edukacyjnych. Ich zadaniem jest organizacja tematycznych wycieczek, spacerów i wyjazdów, dzięki którym dzieci odkrywają uroki okolicy i mogą chłonąć wiedzę na temat otaczającego ich świata. Jak zapewnić maluchom bezpieczeństwo? Na co trzeba zwrócić uwagę? Dlaczego warto pamiętać też o rodzicach?

Czy przedszkole może organizować wyjścia poza placówkę?Oczywiście. Pod warunkiem, że dyrekcja zadba, by w statucie przedszkola pojawił się odpowiedni zapis na ten temat. Jest on podstawą do tego, aby wychowawcy i nauczyciele mogli planować różnorodne zajęcia lub czas wolny poza terenem należącym do placówki. Są to m.in.:

- piesze wycieczki po okolicy,
- wyjścia do kina lub teatru,
- odwiedziny w instytucjach lub lokalach, których działalność wpisuje się w tematykę zajęć (np. straż pożarna, piekarnia, zoo),
- wycieczki semestralne,
- udział w wydarzeniach organizowanych np. w Gminnym Ośrodku Kultury.

Dodatkowo aktywności organizowane poza przedszkolem wymagają stosownej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka. Formalności te najczęściej załatwiane są wraz z rozpoczęciem roku szkolnego lub przy przyjęciu malucha do placówki.

Bezpieczeństwo dzieci podczas wyjść - od czego zależy?Każda aktywność, która odbywa się poza przedszkolem, powinna być dokładnie przemyślana i zaplanowana według ustalonych i znanych rodzicom zasad. W każdym przypadku opiekunowie i nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania wewnętrznych regulacji placówki (statutu, regulaminu), a także obowiązujących przepisów prawa.

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo dzieci podczas wyjść:- określenie planu, daty, miejsca i czasu trwania aktywności,
- kontrola stanu zdrowia każdego dziecka przed opuszczeniem placówki,
- liczba doświadczonych opiekunów adekwatna do liczby dzieci,
- omówienie z dziećmi planu wycieczki/spaceru (cel, trasa, możliwe zagrożenia i sposoby ich uniknięcia, podstawowe zasady bezpieczeństwa),
- zapewnienie kamizelek odblaskowych (lub innych widocznych elementów garderoby),
- przeszkolenie kadry z zasad udzielania pierwszej pomocy,
- dostosowanie trasy spaceru lub planu wycieczki do możliwości dzieci,
- stała kontrola liczebności grupy,
- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
- profesjonalnie wyposażona apteczka pierwszej pomocy dostępna w każdej chwili,
- elastyczność w odniesieniu do warunków atmosferycznych i szybkość odejmowania decyzji.

Jak zadbać o komfort psychiczny rodziców?To naturalne, że każde nowe aktywności dzieci są dla rodziców źródłem stresu. Tym bardziej, jeśli odbywają się one poza miejscem, które znają i co do którego mają pewność, że maluchy są w nim bezpieczne. Na szczęście rozwój nowoczesnych technologii pozwala na to, by zadbać także o ich komfort psychiczny i spokój ducha. W jaki sposób?

Rozwiązaniem jest aplikacja mobilna dla rodziców, taka jak eLizak. Dzięki synchronizacji z systemem dla przedszkola, mogą oni być w stałym kontakcie z wychowawcami grup. Ale nie tylko. Oprogramowanie pozwala m.in. na tworzenie przez kierowników szczegółowych planów wycieczek i odznaczanie aktywności, które zostały zrealizowane. Opiekunowie mogą też nagrywać relacje, dodawać zdjęcia i posty w czasie rzeczywistym. W efekcie rodzice mają możliwość śledzenia poczynań swoich dzieci i upewniania się, że są bezpieczne. W jednym miejscu zebrane są również numery kontaktowe do kierownika wycieczki, dyrekcji, opiekunów czy innych osób, które współorganizują konkretne wyjście.

Odkryj wszystkie: funkcje dla rodzica w systemie dla przedszkoli eLizak

To ważne!Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa powinno być zawsze priorytetem osób zarządzających placówką oraz wychowawców. Bez względu na to, czy w grę wchodzą zajęcia realizowane w przedszkolu, czy poza nim należy dokładać wszelkich starań, by zagwarantować maluchom opiekę na najwyższym poziomie. Rodzicom zaś sprawną komunikację i rzetelne informacje, do których mają stały dostęp.

Przeczytaj także: Opłaty za przedszkole - czy co miesiąc są takie same?

aktualizacja: 2021-05-20