Jak założyć przedszkole?

Jak założyć przedszkole?

Decyzja o założeniu przedszkola jest poważnym krokiem zawodowym. Realizacja pomysłu o własnym przedszkolu powinna być poprzedzona dokładną analizą biznesową i zapoznaniem się z podstawami funkcjonowania tego typu placówki. Jakie kroki należy podjąć, by założyć przedszkole? Od czego trzeba zacząć?

Pomysł na biznes: przedszkole prywatneJeśli Twoim marzeniem jest stworzenie prywatnego przedszkola, na pewno masz w głowie mnóstwo pomysłów na realizację. Przede wszystkim powinno być to miejsce, które pokochają dzieci. I za które rodzice będą wdzięczni. Trzeba mieć świadomość, że przedszkole to nie tylko budynek. To społeczność, grupa współpracujących ze sobą ludzi po to, by zapewnić podopiecznym bezpieczeństwo i możliwość rozwoju.

Rola dyrektora w przedszkoluDyrektor (którym często jest właściciel) stoi na czele przedszkola. Na jego barkach spoczywają wszystkie obowiązki wynikające z prowadzenia placówki. Od sposobu zarządzania i narzędzi, które wybierze do tego celu, zależy skuteczność jego działania. Ale nie tylko. Dyrektor powinien umieć sprawnie się komunikować: z dziećmi, rodzicami i pracownikami.

Co ważne! Obecnie osoba, która chce założyć przedszkole, nie musi mieć określonego wykształcenia pedagogicznego. Placówkę tego rodzaju może założyć i prowadzić każdy. Obowiązek wykształcenia kierunkowego mają natomiast zatrudnieni nauczyciele i opiekunowie.

Założenie przedszkola - formalnościOtwarcie przedszkola wymaga złożenia właściwych dokumentów i uzyskania odpowiednich pozwoleń z różnych instytucji.

Formalności związane z założeniem przedszkola:

- uzyskanie zezwolenia od urzędu gminy, w której będzie zlokalizowana placówka,
- rejestracja działalności w CEIDG (nie dotyczy przedszkola niepublicznego),
- zgłoszenie placówki do rejestru szkół i placówek niepublicznych w urzędzie miasta lub gminy,
- zgłoszenie do ZUS (do 7 dni od rejestracji działalności),
- wybór systemu do zarządzania przedszkolem (np. eLizak).

Rozpisanie kolejnych etapów działania jest kluczowe do szybkiej realizacji założonego celu, którym w tym przypadku jest otwarcie przedszkola. Dobra strategia i korzystanie z nowoczesnych narzędzi do zarządzania placówką to solidne fundamenty do stworzenia konkurencyjnego i przyjaznego dzieciom, a także rodzicom przedszkola.

aktualizacja: 2020-05-27