400 plus na dziecko - zasady, terminy, wniosek

400 plus na dziecko - zasady, terminy, wniosek

2022 rok przyniesie kolejne zmiany w zakresie świadczeń na dziecko. Rząd zaproponował nowe dofinansowanie tzw. 400 plus, którego celem ma być obniżenie kosztów płatnej opieki nad maluchem. Kto będzie mógł starać się o dodatkowe fundusze? Na co rzeczywiście można przeznaczyć środki? Czy dochód ma znaczenie przy składaniu wniosku? Sprawdź koniecznie.

400 plus na dziecko - dla kogo?Dofinansowanie proponowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej będzie przysługiwać na żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna tym, którzy nie korzystają z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Świadczeń co do zasady nie można łączyć. A więc projekt 400 plus jest kierowany do rodziców dzieci w wieku do lat 3, w tym również tych, którzy wychowują tylko jedno dziecko.

Zasady dotyczące dofinansowania 400 plus


- 400 plus a dochód rodziców

Dofinansowanie 400 plus będzie przyznawane niezależnie od osiąganego dochodu przez rodziców.

- Maksymalna kwota świadczenia

Świadczenie proponowane przez rząd może wynosić maksymalnie 400 zł. Oznacza to, że jeżeli miesięczna opłata za opiekę nad dzieckiem w wybranej placówce będzie niższa (np. 350 zł), to dofinansowanie będzie równe tej kwocie.

Dowiedz się więcej: Opłaty za przedszkole - czy zawsze są takie same?


- Sposób wypłaty dofinansowania 400 plus

Świadczenie nie będzie wypłacane rodzicom dziecka bezpośrednio. Trafi natomiast na wskazany we wniosku rachunek bankowy żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego, pod którego opieką będzie maluch.

Świadczenie 400 plus - wniosekAby skorzystać z dofinansowania 400 plus na dziecko do 3 roku życia, rodzice są zobowiązani do złożenia odpowiedniego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne, będzie można tego dokonać wyłącznie drogą elektroniczną na 3 sposoby poprzez:

- profil utworzony przez ZUS w systemie teleinformatycznym,
- system teleinformatyczny banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
- system teleinformatyczny utworzony przez ministra właściwego do spraw rodziny.

TO WAŻNE! Wniosek o dofinansowanie 400 plus będzie można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie korzystać z usług wybranej placówki opiekuńczej: żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego.

400 plus na dziecko - od kiedy?Według planów rządu, dofinansowania opłat za żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna, czyli tzw. 400 plus dla dziecka do 3 roku życia, mają wejść w życie 1 kwietnia 2022 r.

Przeczytaj także: Jak szybko rozliczyć płatności z rodzicami w przedszkolu?

aktualizacja: 2021-11-19