Bezawaryjny system dla przedszkoli - czy taki istnieje?

Bezawaryjny system dla przedszkoli - czy taki istnieje?

Nawet drobne błędy techniczne w systemie dla przedszkoli czy w aplikacji dla rodziców mogą generować poważne problemy dla wszystkich użytkowników. Powiadomienia, które nie docierają do odbiorców na czas lub giną w czeluściach Internetu, znikające ogłoszenia, przerwy w działaniu niektórych funkcji, utrudniony kontakt z rodzicami, błędy w rozliczeniach? Te wszystkie sytuacje wprowadzają niepotrzebną nerwowość i stres, a przecież zdecydowanej większości z nich można uniknąć.

Problemy techniczne w aplikacjach i systemach dla przedszkoli - czy da się im zapobiec?Każdy system dla przedszkoli tworzony jest w nieco inny sposób. Na finalny efekt i jakość usługi ma wpływ wiele czynników, w tym szczególnie:

- doświadczenie zespołu programistów,

- finansowanie,

- wprowadzone zabezpieczenia,

- czas niezbędny do przygotowań i testów,

- dokumenty potwierdzające jakość.

Dlatego tak ważna jest weryfikacja usługodawców i warunków współpracy, które oferują w ramach prowadzonej działalności.

Co robimy, by system i aplikacja dla przedszkoli eLizak działały bez zarzutu?Przy projektowaniu systemu dla przedszkoli eLizak naszą strategią od początku było szukanie dziury w całym. Wymyślaliśmy możliwe (a nawet te całkiem nierealne) scenariusze sytuacji kryzysowych i błędów, które w przyszłości mogą się pojawić. Wszystko po to, by:

- już na wstępnym etapie wdrożyć rozwiązania, które je wyeliminują,

- zespół był odpowiednio przygotowany oraz mógł szybko i skutecznie rozprawić się z tymi awariami, które się wydarzą.

Niezawodny system dla przedszkoli i żłobków - to nasz celUsterki przytrafiają się nawet najlepszym. Według nas kluczowe jest to, jak szybko jesteśmy w stanie je wyeliminować bez uszczerbku na efektywności i jakości pracy naszych klientów. Bezpieczeństwo danych, niczym niezakłócona komunikacja i dostępność usługi to dla nas priorytety.

Właśnie dlatego:

- odpowiednio zabezpieczone serwery pracują bez przerwy, czyli aplikacja i system eLizak są do dyspozycji rodziców, wychowawców i dyrekcji non stop;

- wdrażamy regularne aktualizacje, które są zupełnie niezauważalne i w żaden sposób nieodczuwalne dla użytkowników;

- na bieżąco i automatycznie tworzone są kopie zapasowe gromadzonych danych, które przechowujemy aż w 2 niezależnych i zaufanych bazach danych;

- system dla przedszkoli i żłobków eLizak jest stale monitorowany (również w święta i weekendy). W momencie, gdy pojawia się choćby cień podejrzenia, że cokolwiek odbiega od normy, nasi programiści otrzymują alerty SMS i przystępują do weryfikacji informacji;

- na platformie eLizak wdrożony jest tzw. system ticketowy, który umożliwia użytkownikom zgłaszanie problemów  7 dni w tygodniu bez żadnych ograniczeń.

SLA - ekspresowe i profesjonalne wsparcie techniczneJeśli jesteś na etapie poszukiwania aplikacji i systemu dla przedszkola lub żłobka, ten skrót z pewnością warto zapamiętać. SLA, czyli Service Level Agreement, to termin, który odnosi się do umów między klientem a dostawcą usług z zakresu IT. Określa minimalny zakres i warunki świadczeń, a jednocześnie jest gwarancją jakości realizowanych działań przez wykonawcę w stosunku do odbiorcy.

Jak SLA ma się do systemów dla przedszkoli i żłobków?Przede wszystkim SLA określa czas reakcji działu technicznego na awarię, czyli konkretny termin, w którym musi nastąpić rozwiązanie zgłoszonego problemu. Wskazuje też osoby odpowiedzialne za kontakt z ramienia usługodawcy. Tak, by cały proces przebiegał szybko i sprawnie. Pisząc w skrócie: SLA jest kompleksowym zbiorem wszystkich wytycznych dotyczących współpracy serwisowej pomiędzy klientem a firmą IT, która zabezpiecza interesy obu stron.

Podejmując z nami współpracę, zyskujecie pewność najwyższego standardu obsługi. Ustalenia w ramach SLA są dla nas fundamentem owocnej i skutecznej współpracy, a także dowodem na to, że nasze zobowiązania wobec klientów, którzy nam zaufali, traktujemy bardzo poważnie.

aktualizacja: 2022-11-14