Nauczyciel przedszkolny - zawód niedoceniany i lekceważony?

Nauczyciel przedszkolny - zawód niedoceniany i lekceważony?

Nauczyciel przedszkolny to osoba, która stoi na pierwszej linii frontu. Odpowiada za kontakt z rodzicami, jest wizytówką placówki na zewnątrz i często pośredniczy również w komunikacji z dyrekcją. Od jej pracy i zaangażowania zależy jakość świadczonych usług, a co za tym idzie: renoma przedszkola. Ale to jeszcze nic. Na wychowawcach spoczywa potężna odpowiedzialność. Chodzi przecież o wychowanie, edukację i bezpieczeństwo dzieci.

Z artykułu dowiesz się m.in.:

- Jakie wyzwania stoją przed wychowawcami?
- Jak usprawnić pracę kadry przedszkolnej?
- Dlaczego komfort pracy i zadowolenie wychowawców ma znaczenie?

Praca w przedszkolu ? czy rzeczywiście jest lekka i przyjemna?

Panuje dość krzywdzące przekonanie, że stanowisko wychowawcy w przedszkolu nie jest specjalnie obciążające ani wymagające. Kojarzy się raczej z beztroską zabawą z dziećmi, spacerami, czytaniem bajeczek, wykonywaniem prac plastycznych, śpiewaniem... I w pewnym stopniu to prawda.
No bo przecież nie jest to typowa praca fizyczna. Choć doświadczenie pokazuje, że wymaga dobrej kondycji.

Niezbędne są też ogromne pokłady kreatywności, głowa pełna pomysłów i potężne zasoby cierpliwości. Wiedza merytoryczna, właściwe podejście i zaangażowanie to fundamenty pracy nauczyciela przedszkolnego. Osoba na tym stanowisku powinna być zaopatrzona w wiedzę m.in. z zakresu: psychologii, pedagogiki, edukacji polonistycznej, matematycznej, artystycznej, muzycznej, ruchowej. Za organizacją tematycznych, ciekawych, angażujących zajęć stoją długie godziny przygotowań. A przecież nie tylko to należy do obowiązków nauczycieli w przedszkolu?

Przed jakimi wyzwaniami stają nauczycielki przedszkolne?

Wyzwania, jakie stoją przed nauczycielkami przedszkolnymi to m.in.:

- oczekiwania rodziców co do szybkości i częstotliwości zamieszczania informacji o dzieciach
- komunikacja z dużą liczbą rodziców o różnych charakterach i typach osobowości
- konieczność twórczego myślenia i regularne przygotowanie kreatywnych zajęć
- pogodzenie obowiązków biurowych/administracyjnych z opieką nad dziećmi
- działanie pod presją czasu
- sprawdzanie obecności, weryfikacja zgłoszeń o nieobecności, notowanie liczby godzin spędzonych przez dziecko w placówce i konieczność comiesięcznego rozliczenia
- współpraca z innymi nauczycielami i specjalistami (np. psycholog dziecięcy, anglista)

Co można zrobić, aby usprawnić pracę kadry przedszkolnej?

Nie jest żadną tajemnicą, że atmosfera oraz zadowolenie pracowników z pracy przekłada się na ich efektywność i konkurencyjność placówki. Ludzie są inwestycją, którą trzeba się interesować i o którą z uwagą trzeba dbać.

Przedstawiamy 5 kluczowych (według nas) kroków do tego, by dyrekcja mogła realnie wspierać nauczycielki przedszkolne:

1) Wsłuchanie się w potrzeby kadry
2) Bycie otwartym na jej pomysły
3) Udostępnianie narzędzi wspomagających codzienną pracę
4) Stwarzanie przestrzeń do dyskusji
5) Umożliwianie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

W jaki sposób pomóc może system dla przedszkoli eLizak?

Wywiady, rozmowy, ankiety, obserwacje regularnie dostarczają nam odpowiedzi na pytanie, jak realnie dyrekcja może wesprzeć swoich pracowników. Dążymy do tego, by nasz system dla przedszkoli eLizak sprostał wszystkim wymaganiom stawianym przez kadrę przedszkolną. Dlatego systematycznie udoskonalamy platformę i dedykowaną jej aplikację.

Trudności w codziennej pracy może być jeszcze więcej i dotyczą przeróżnych kwestii. Dlatego z myślą o nauczycielach przedszkolnych i wychowawcach regularnie wprowadzamy nowe funkcje i aktualizujemy system dla przedszkoli eLizak.

To tylko kilka obszarów, o które zadbaliśmy przy okazji ostatnich prac w systemie eLizak:

- podpowiadanie tematów zajęć ? od tego momentu już nigdy nie zabraknie pomysłów na aktywności dla maluchów
- automatyczna rejestracja wejść i wyjść z wykorzystaniem czytnika zbliżeniowego ? jest gwarancją dokładności w rozliczeniach i eliminuje dyskusje z rodzicami
- rejestracja godzin pracy własnej ? zapewnia wgląd na bieżąco w liczbę przepracowanych godzin miesięcznie
- komunikatory do rozmów w czasie rzeczywistym ? dzięki nim wychowawcy nie muszą udostępniać prywatnych numerów telefonu i adresów mailowych do kontaktu z rodzicami
- autouzupełnianie dzienniczka zajęć (w trakcie) ? by maksymalnie usprawnić uzupełnianie ocen i opisów aktywności dzieci

aktualizacja: 2023-09-15