Czesne, opłaty za wyżywienie i inne

Czesne, opłaty za wyżywienie i inne

W każdej placówce opiekuńczo-wychowawczej będącej przedszkolem lub żłobkiem występuje szereg opłat wynikających z charakteru pracy placówki.

Podstawową opłatą jaka występuję w przedszkolu lub żłobku jest tzw. czesne. Jest to opłata miesięczna płacona z góry lub na zakończenie okresu rozliczeniowego. Wysokość czesnego jest określona przez dyrektora placówki na podstawie przeprowadzonego bilansu zysków i strat, ilości dzieci i wysokości pensji dla poszczególnych pracowników.
Kolejną często spotykaną opłata jest opłata za wyżywienie, która jest zazwyczaj doliczana do miesięcznego rozliczenia na podstawie dni obecnych i zgłoszonych nieobecności. Większość placówek określa dokładną datę, do której rodzic powinien poinformować placówkę o nieobecności dziecka. Wynika to z faktu posiadania umowy z zewnętrzną firmą cateringową dostarczającą posiłki. Dyrektor placówki musi wcześniej poinformować firmę o niezbędnej ilości posiłków do przygotowania.
Dodatkowe nadgodziny w placówce to kolejna istotna sprawa, która może skłonić dyrektora placówki do określenia dodatkowych stawek za pobyt. Podczas zawierania umowy z przedszkolem rodzic określa godziny pobytu dziecka w placówce. W przypadku niewywiązania się rodzica deklarowanego czasu pobytu do miesięcznego rozliczenia może zostać doliczona opłata za nadgodziny wynikająca wprost z umowy.
Wyjście do kina, wycieczka klasowa i inne dodatkowo płatne zajęcia w przedszkolu mogą stanowić podstawę do doliczenia opłat dodatkowych. W takim przypadku opiekun grupy pobiera od rodziców dodatkowe środki, które przeznacza na inne, niezwiązane z umową aktywności dzieci. Drugą możliwością jest również doliczenie do miesięcznego rozliczenia kwoty wynikającej z np. wyjścia do kina. Jest to rozwiązanie często wygodniejsze dla rodzica.
Rozliczenia wszystkich powyższych opłat na kartce papieru lub w programie excel nie jest rzeczą prostą a wręcz dość oporną. Dzięki systemowi eLizak zadanie to staje się o wiele prostsze. Platforma ta stanowi bowiem doskonałe narzędzie do szybkiego generowania rozliczeń na podstawie wszystkich zgłoszonych informacji i aktywnych umów. Aby dowiedzieć się więcej na temat działania systemu przejdź do zakładki Moduły.

aktualizacja: 2019-02-07